LET OP! Het aantal planken dat je bestelt is het totaal aan planken van het scherm